Brand

De kans op brand is veel kleiner dan die op inbraak, maar de gevolgen des te erger. Het zal je maar overkomen. Vandaar dat een snelle detectie van cruciaal belang is en het geen overbodige luxe is hiervoor een brandmeldsysteem te installeren in je bedrijf of woonhuis.

Vraag ons vrijblijvend om meer informatie omtrent totaaloplossingen of afzonderlijke rookdetectoren.


De automatische brandmelder maakt een belangrijk onderdeel uit van het automatische brandmeldsysteem.
Het juist projecteren en toepassen van het type branddetector is een essentieel onderdeel van een goed functionerende brandmeldinstallatie

 

 

 

Er bestaan ruim 15 verschillende branddetectoren, wij laten u met de belangrijkste melders kennismaken.Op een vrijblijvende voorstelling van deze toch belangerijke beveiliging kan ik deze demonstreren.

 

 

vermijd dit !!

Graag vestigen wij Uw aandacht op het feit dat we vaak deze brandbeveiligingsdetectoren samen met inbraakbeveiligingen combineren en zodoende, via een professionele centrale met gescheiden technische meldingen,een totaal beveiligingsconcept kunnen voorstellen.

 

 

 

 

<< terug >>